JAVNI OGLAS

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

JU MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA  TRAVNIK

U TRAVNIKU

Broj: 183/23

Datum: 27.02.2023.

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl. novine SBK“ broj 11/01,17/04 i 15/12), člana 3. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u SBK-a („Službene novine KSB/SBK“ broj: 6/20),  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu broj: 01-02-489/19 od 23.05.2019. godine („Službene novine KSB/SBK“, broj: 7/19), člana 5. Pravilnika o radu JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik, člana 111. Pravila JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik, Odluka Upravnog odbora JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik broj: 1303-4/22 od 08.12.2022. i 9-1/23 od 09.01.2023. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta  SBK broj: 03-30-1/2022-447 od 23.01.2023. i 03-30-1/2023 od 03.02.2023. godine, raspisuje

J A V N I O G L A S
za prijem radnika u radni odnos

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovdje.

Javni oglas je objavljen u dnevnom listu Oslobođenje 28.02.2023. godine i na stranici Službe za zapošljavanje SBK-a.