42. SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

images

održat će se u ponedjeljak, 29.06.2015. godine u 10,20 h. Dnevni red: Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice NV-a, Analiza upisa u I razred za škol. 2015/16. godinu, Analiza broja časova…

Read More

Upis u prvi razred – DRUGI UPISNI ROK

images (1)

  Obavještavamo zainteresovane kandidate da je drugi rok za upis redovnih učenika u prvi razred MSTŠ Travnik 25. i 26. juna 2015. god. od 8,00 sati. Tada će u prvi razred…

Read More

PODJELA SVJEDOČANSTAVA

images

  Podjela svjedočanstava za redovne učenike zakazana je za: ponedjeljak 22.06.2015. a odvijat će se prema sljedećem rasporedu: 09:00 – I4. 10:00 – I2; I5; II2; II3; II4; II5; II6;…

Read More

Demokratija WEB

  Tim za realizaciju projekta: Izbor za najdemoraktičniju školu Prema instrukcijama Civitas-a za realizaciju projekta formiran je tim, dana 26.03.2015. godine, kojeg čine:   Sjednica tima zaduženog za poboljšanje demokratičnosti…

Read More