EMIS

EMIS (engl. Education Management Information System) je informacioni sistem namijenjen prikupljanju i upravljanju podacima u školama. U EMIS-u se nalaze sveobuhvatni podaci o učenicima, odjeljenjima, zaposlenima, prostorijama i inventaru. To prvenstveno omogućava objedinjavanje podataka o svim učenicima i na osnovu toga daje mogućnost praćenja pokazatelja o stanju u školi, te daje brz i mjerljiv uvid u uspješnost procesa obrazovanja.

Pravilnikom o primjeni informacionog sistema EMIS u SBK, sve škole su dužne primjenjivati informacijski sistem upravljanja, odnosno obavljati sve potrebne radnje za funkcionisanje sistema u skladu s generalnim uputama sistema EMIS. EMIS koordinator u našoj školi je profesor Krnjić Nešad.

Emis koordinator (Član 6. Pravilnika)

Direktor škole (Član 7. Pravilnika)

Sekretar škole (Član 8. Pravilnika)

Razrednik (Član 9. Pravilnika)

Zvanično, od 2013/14. školske godine EMIS se koristi za elektronsko izdavanje svjedodžbi i diploma u našoj školi preko programa EMIS Print. Na taj način je postignuto da zvanični dokumenti budu ujednačeno ispisani, te je znatno ubrzan proces izdavanja svjedožbi, diploma i ostalih dokumenata. Svi izdani dokumenti su zaštićeni hologramskom zaštitom i enkriptirani barcode oznakom, jedinstvenom za svakog učenika.

Program EMIS Print omogućava izdavanje i štampanje zvaničnih dokumenata, uključujući:

 • uvjerenje o redovnom pohađanju,
 • svjedodžba o završenom razredu gimnazije,
 • svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
 • učenik generacije,
 • diploma o položenoj maturi – gimnazije,
 • diploma o položenoj maturi – srednje (stručne) škole,
 • diploma o oslobađanju polaganja mature – gimnazije,
 • diploma o oslobađanju polaganja mature – srednje (stručne) škole,
 • diploma položenom majstorskom ispitu,
 • diploma položenom završnom ispitu,
 • diploma o oslobađanju polaganja završnog ispita,
 • diploma o završenoj školi (modularni program),
 • diploma o završenom razredu (modularni program),
 • spisak izdatih uvjerenja,
 • spisak izdatih potvrda/svjedodžbi.