JAVNI OGLAS

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
JU MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK
Broj: 113/24
Datum: 12.02.2024.
Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl. novine SBK“ broj 11/01,17/04 i 15/12), člana 3. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u SBK-a („Službene novine SBK“ broj 5/23), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu broj 01-02-489/19 od 23.05.2019. godine („Službene novine KSB/SBK“, broj 7/19), Pravilnika o radu JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik, Pravila JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik, Odluke Upravnog odbora JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik broj 3-1/24 od 03.01.2024. godine godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj 03-30-1/2024-20 od 06.02.2024. godine, JU Mješovita srednja tehnička škola Travnik raspisuje

J A V N I O G L A S
za prijem radnika u radni odnos

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovdje.

Javni oglas je objavljen u dnevnom listu Avaz, 13.02.2024. godine i na stranici Služba za zapošljavanje SBK-a.