K O N K U R S za upis redovnih učenika u prvi razred MSTŠ Travnik u Travniku u školskoj 2019/2020 g.

U šk. 2019/2020 godini Mješovita srednja tehnička škola Travnik u
Travniku upisuje u prvi razred:

IV STEPEN – 4 GODINE

 • Zanimanje elektrotehničar informacijskih tehnologija
 • Zanimanje elektrotehničar računarstva i informatike
 • Zanimanje tekstilni tehničar-konfekcionar

III STEPEN – 3 GODINE

 • Zanimanje elektroničar telekomunikacija
 • Zanimanje zavarivač – bravar
 • Zanimanje operater na CNC mašinama
 • Zanimanje konfekcionar tekstila – krojač
 • Zanimanje zidar – tesar – keramičar

A) OPŠTI USLOVI

Pravo prijave na konkurs za upis u prvi razred srednje škole pod jednakim uslovima imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća.
 2. Učenici sa posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

B) ROKOVI

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika vrši se u tri upisna roka kako slijedi:

I Prvi ( ljetni ) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za tehničke i stručne škole je:

17. i 18. juna 2019. god. od 8,00 sati

II Drugi ( ljetni ) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za tehničke i stručne škole je:

03. i 04. jula 2019. god. od 8,00 sati

III Treći ( jesenji ) upisni rok

Prijavljivanje kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je

23. augusta 2019. god. od 8,00 sati

Rezultati ( rang lista ) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj tabli i na EMIS-web stranici škole.

Učenik u jednom upisnom roku može konkurisati za upis samo u jednoj školi, odnosno vrsti programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i uvjerenje.

Prijem učenika vrši se u skladu s planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i rang liste objavljene na školskoj oglasnoj tabli i EMIS-web stranici škole. Komisiju za prijem učenika imenuje Upravni odbor.

Prijavljivanje za upis

 • Kandidat prilaže na Konkurs za upis:
 • prijavu na Konkurs
 • izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list, s podacima potrebnim za školske
 • matične knjige i svjedodžbe ( ime i prezime, JMBG, dan, mjesec i godina rođenja,
 • narodnost, državljanstvo, ime i prezime majke, ime i prezime oca )
 • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o uspjehu u šestom ( VI ), sedmom ( VII) i osmom ( VIII ) razredu.
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Relevantni predmeti su:

Za elektrotehničku i mašinsku školu
matematika, fizika i informatika
Za tekstilnu školu
hemija, biologija i bosanski/hrvatski/srpski jezik
Za ostale trogodišnje stručne škole trećeg stepena ili srodne škole, relevantni predmeti su:
bosanski/hrvatski/srpski jezik, matematika i fizika

Cijeli konkurs, kao i kriterije bodovanja možete pogledati i preuzeti ispod: