KOJA ZANIMANJA MOGU UPISATI UČENICI OŠ-e U ŠKOL. 2021/22. GODINI?

U školskoj 2021/22. godini učenici završnih razreda OŠ će moći da odaberu jedno od ovih zanimanja:

MAŠINSKA STRUKA

 • Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama – IV stepen
 • Operater na CNC mašinama – III stepen
 • Zavarivač – Mašinbravar – III stepen

ELEKTROTEHNIČKA STRUKA

 • Elektrotehničar informacijskih tehnologija – IV stepen
 • Elektrotehničar računarstva i informatike – IV stepen
 • Elektrotehničar energetike – IV stepen
 • Elektroinstalater – Elektroničar telekomunikacija – III stepen

TEKSTILNA STRUKA

 • Dizajn tekstila i odjeće na računaru – IV stepen
 • Tekstilni tehničar konfekcionar – IV stepen
 • Konfekcionar tekstila krojač – III stepen

GRAĐEVINSKA STRUKA

 • Zidar – Tesar – Keramičar – III stepen