Operativni sistemi

 

Za savladavanje nastavnih sadržaja moći će se koristiti i dodatna literatura koja će uskoro biti dostupna. Hvala na razumijevanju!