Posjeta predstavnika bratimljene škole iz Istanbula

MSTŠ Travnik je 2019. godine  pokrenula inicijativu za bratimljenje sa školom u Turskoj. 

Protokol  o bratimljenju sa  školom “Silivri Yusuf Saribekir” Istanbul/Silivri potpisan je 2021. godine.  Grupa naših učenika u pratnji profesora 2021. godine posjetila je bratimljenu školu, a ove godine je naša škola u periodu od 29. maja do 2. juna ugostila direktora i pet profesora škole iz Turske. Tokom boravka gosti su imali priliku da se upoznaju sa resursima sa kojima raspolaže naša škola. 

Premijer, SBK-a gospodin Tahir Lendo ugostio je predstavnike  škole, te  smo na okruglom stolu  razgovarali o specifičnostima obrazovanja i trenutnom djelovanju na reformi obrazovanja kao i značaju saradnje između škola.

Prilika da posjete kulturno-historijske spomenike naše domovine  svakako je bila od posebnog značaja. Posjeta bratimljene škole imala je za cilj da se izmijene iskustva, te usaglase ideje koje će biti realizirane kroz projekte što će u znatnoj mjeri doprinijeti kvalitetnijem podučavanju učenika iz oblasti mašinske i elektro struke.