Obrazovni profili

Mi smo Mješovita srednja tehnička škola, samim tim u našoj školi postoji više obrazovnih profila.

Struke koje postoje su:

 • Elektro
  • Elektrotehničar informacionih tehnologija
  • Elektrotehničar računarstva i informatike
 • Mašinska
  • Zavarivač/Mašinbravar
  • Operater na CNC mašinama
 • Tekstilna
  • Tekstilni tehničar konstruktor – modelar
  • Konfekcionar tekstila – krojač
 • Građevinska
  • Zidar – tesar – keramičar

Pogledajte promotivni video naše škole

Novi smijer

R/B     ELEKTROTEHNIČAR IT I razred II razred III razred IV razred Ukupno
1. Bosanski jezik i književnost 3 3 3 3 12
2. Engleski jezik 3 3 2 2 10
3. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
4. Matematika 3 3 3 3 12
5. Računarstvo i informatika 2       2
6. Fizika 2 2     4
7. Hstorija 2       2
8. Demokratija i ljudska prava     2   2
9. Sociologija       2 2
10. Vjeronauka 1 1 1 1 4
A UKUPNO ( opšteobrazovni predmeti ) 18 14 13 13 58
             
1. Osnove elektrotehnike 4 4     8
2. Računarska grafika i multimedija 2       2
3. Programiranje 2 3 3 3 11
4. Elektronika   2 2   4
5. Web dizajn   2     2
6. Baze podataka   3 3   6
7. Računarski sistemi     3   3
8. Računarske mreže i internet servisi     3   3
9. Web programiranje     2 3 5
10. Elektronsko poslovanje       2 2
11. Zaštita informacionih sistema       3 3
12. Programiranje mobilnih uređaja       3 3
13. Tehnička dokumentacija       2 2
14. Preduzetništvo 2       2
15. Laboratorijski rad 3 3 3 3 15
B UKUPNO ( stručni predmeti) 13 17 19 19 71
  UKUPNO  A+B 31 31 32 32 129

Video isječci za svaku struku

U nastavku pogledajte video prezentacije svake struke.

Elektro struka

Unutar elektro struke postoje razni smijerovi i ulažemo velika sredstva u opremanje kabineta savremenim tehnologijama kako bi mogli pratiti trendove. U tom cilju imamo 3 informatička kabineta za razne namjene, kabinet mehatronike i robotike i td.

Mašinska struka

U okviru ove struke, posebnu pažnju posvećujemo Zavarivačima i CNC operaterima. Radimo na saradnji sa realnim sektorom, te tako imamo saradnju sa GS TMT – Tvornicom mašina, gdje naši učenici pohađaju praksu, a nakon završetka školovanja ostaju unutar firme. Za učenike koji pohadađju praksu unutar škole, postoji savremeno opremljen CNC lab, tako da učenici imaju mogućnost ovladati radom na CNC mašini.

Tekstilna struka

Tekstilna struka zauzima posebno mjesto u našoj školi. Cilj nam je omogućiti učenicima kvalitetnu praksu, a naročito zahvaljivamo Firmi “Prevent” gdje naši učenici pohađaju praksu i stiču kvalitetna znanja u tom sektoru. Učenici koji uspješno završe praksu, zadržavaju posao unutar te firme.