JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ORGANIZACIJE MATURALNE EKSKURZIJE

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Županija Središnja Bosna

JU MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK

Broj: 253-1/24
Datum: 26.03.2024.

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ORGANIZACIJE MATURALNE EKSKURZIJE

Tekst javnog poziva pogledajte ovdje.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZOVANJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Ponude slati do 02.04.2024. godine