Izvod iz kućnog reda

 • Nastava se odvija po rasporedu koji sačinjava Nastavničko vijeće na osnovu nastavnog plana i programa kao i na osnovu raspoloživog prostora za izvođenje nastave, vodeći računa pri tom da se u granicama mogućnosti raspored prilagodi kako će najbolje odgovarati učenicima, a posebnu učenicima koji putuju.
 • Škola se u ljetnim danima otvara najmanje jedan (l) sat prije početka nastave, a u zimskim danima najmanje dva (2) sata prije početka nastave kako bi učionice bile zagrijane za početak nastave.
 • Učenici su dužni da budu u školi i na svom mjestu najmanje pet (5) minuta prije početka nastave kako bi se mogli pripremiti za početak nastave.
 • Nastavnici su obavezni da budu u školi najmanje deset (10) minuta prije početka nastave.
 • Dežurni učenik je obavezan da bude u školi najmanje petnaest (15) minuta prije početka nastave.
 • Rad dežurnog učenika i nastavnika je u potpunoj sprezi za vrijeme njihovog dežurstva.  Dežurni učenik i nastavnik dužni su nositi oznake dežurnog.
 • Poslije datog znaka za početak nastave u razred mogu ući samo oni učenici koji su zakasnili iz opravdanih razloga, s tim daje poželjno da se ulazi u grupama u slučaju masovnog zakašnjenja. Zabranjuje se svaki glasni govor i galama u prostorijama škole za vrijeme nastave kao i izvirivanje na prozorima učionica i dobacivanje prolaznicima.
 • Učenici i nastavnici kao i ostalo osoblje moraju biti pristojno odjeveni prilikom dolaska na nastavu.
 • Ukoliko u odjeljenje ne dođe predmetni nastavnik poslije početka časa u roku od petnaest (15) minuta, učenici mogu napustiti školu do slijedećeg časa ili se pripremati za slijedeći čas vodeći računa o redu i miru u školi.
 •  Higijena u školi i čuvanje školske imovine je stalna briga svih učenika i zaposlenih. Bacanje odpadaka vršiti u za to postavljene korpe. Crtanje i pisanje po zidovima i inventaru je zabranjeno.
 • Učenik ili zaposlenik koji pričini štetu nemarnim odnosom, dužan je nadoknaditi je. Ukoliko se ne može ustanoviti ko je od učenika počinio štetu, onda će nadoknadu izvršavaju svi učenici tog odjeljenja ili cijele škole.
 • Zabranjuje se ulazak i zadržavanje u tuđe prostorije bez potrebe. Učenici koji putuju i dolaze ranije u školu i koji se moraju zadržati poslije nastave u iščekivanju prijevoza. dužni su da se pridržavaju reda i postavljenih propisa i mogu se zadržavati samo u za to određenom prostoru.