Mikroracunari

prof.  Selmir Gajip

Pitanja za utvrđivanje gradiva iz predmeta mikroračunari i računarsko vođenje procesa:

RVPiMR

Spisak tema referata sa uputstvom za izradu iz predmeta: Mikroracunari, Racunarsko vodjenje procesa i Programiranje:

Teme- referati