Profesori MSTŠ Travnik

Prezime i ime profesora/ice Stepen stručne spreme
Bosanski jezik i književnost
Selimović Melisa VII
Bojić Emina VII/1
Bečiragić-Hujdur Alma VII
Zuhrić-Rosić Adisa VII
Engleski jezik
Lendo Jasminka VII
Šabanović Majida VII
Dervišić Mediha VII
Kajmak MelisaVII
Sociologije
Ibrašimović Jasmina VII
Ekonomska g.p.
Husanović Mujo VII
Genga Zukić Lejla300
Demokratija i ljudska prava
Pilavić Semin VII
Matematike
Manđuka Fatima VII
Sivro Amra VII
Hrnjičić Anela VII/1
Hakanović Mirsada 240
Spahić Nadira 240
Informatička g.p.
Krnjić Nešad VII/1
Šiljak Merima VII/1
Horić Sead 240
Fizika
Pezić Eminaapsolvent
Historija
Rustempašić Selma VII
Spahić Dika 240
Geografija
Planinčić Nela VII
Biologija
Rustempašić Azra VII
Profesor/ica hemije
Plecić Nermian VII
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Bajrić Senad VIII
Hrnjak Meho VII
Nuhbegović Nermin VII
Mašinska g.p.
Šakić Amela VII
Balihodžić Nihafa VII
Pilavić Semir VII
Kajmak Erdin 240
Elektro g.p.
Bašić Amel VII
Mešeg Robert VII
Gajip Selmir VII/1
Zulić Meris 240
Tutić Nakib VII
Kirlić Belma VII/1
Ramić Larisa 240
Čičak Kadir VI
Šiljak MerimaVII/1
Građevinska g.p.
Lendo Haris VII/1
Tekstilna g.p.
Delić Dragica VII
Delić Sefir VII
Gunjara Nihad VI
Likovna kultura
Glavaš Mirsada
Vjeronauka/Vjeronauk
Mušić Aadmir VII
Grabus Senad 240
Trupina Marijana VII
Jurišić MarinaVII