Profesori MSTŠ Travnik

Prezime i ime profesora/iceStepen stručne spreme
Bosanski jezik i književnost
Selimović MelisaVII
Bečiragić-Hujdur AlmaVII
Zuhrić-Rosić AdisaVII
Ganibegović ŠejlaVII
Žerić InesVII
Engleski jezik
Lendo JasminkaVII
Dervišić MedihaVII
Kajmak MelisaVII
Delić MinelaVII
  
Sociologija
Ibrašimović JasminaVII
  
Ekonomska g.p.
Genga – Zukić Lejla300
  
Demokratija i ljudska prava
Pilavić SemirVII
  
Matematika
Manđuka FatimaVII
Sivro AmraVII
Hrnjičić AnelaVII/1
Hakanović MirsadaVII
Pašanović Amra 
Srebrenica ZerinaVII
Informatička g.p.
Šiljak MerimaVII/1
Zulić MerisVII
Ramić LarisaVII
Genjga EdinaVII/I
Keško Mirzad
Hrustanović Hajrudin240
Čoloman Nejra180
Begić Fahrudin180
  
Fizika
Pezer – Jašarević Emina240
  
Historija
Rustempašić SelmaVII
Hemija
Tutkur SanidaVII
  
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Bajrić SenadVIII
Nuhbegović NerminVII
Fazlić NijazVII
  
Mašinska g.p.
Šakić AmelaVII
Balihodžić NihadaVII
Kajmak ErdinVII
Mekić AzemVII
Merdan Belmin240
  
Elektro g.p.
Bašić AmelVII
Mešeg RobertVII
Pašanović ZahidVII
Tutić NakibVII
Kirlić BelmaVII
Mrakić IlmaVII/I
Genga Ehvad240
Davran Edina240
  
Građevinska g.p.
Selmić AdnanVII/I
Gadžić AnamarijaVII/I
  
Tekstilna g.p.
Delić DragicaVII
Gunjara NihadVI
Ljoljić VesnaVI
Konjalić Velida180
  
Likovna kultura
Glavaš MirsadaVI
  
Šumarska g.p. 
Mameleđija Belmin240
  
Vjeronauka/Vjeronauk
Mušić AdmirVII
Grabus SenadVII
Jusić EdinaVII
Brkan AnaVII/I