RUKOVODSTVO VIJEĆA UČENIKA

Na sjednici Vijeća učenika koja se održala u četvrtak, 20.10.2020. godine izabrano je novo rukovodstvo u sastavu:

  • Predsjednik Vijeća učenika: Nedžla Šakić
  • Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Ilma Hodzić
  • Sekretar Vijeća učenika: Harun Varupa
  • Blagajnik: Melika Skrobo

Želja članova Vijeća učenika je da se nastavi aktivizam mladih ljudi i da se radi na poboljšanju obrazovnog procesa i implementacije kreativnih ideja naših učenika.