Polaganje stručnog ispita

Svrha polaganja stručnog ispita osposobiti učitelje, nastavnike i stručne saradnike u osnovnom obrazovanju te nastavnike, profesore i stručne saradnike u srednjem obrazovanju za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Stručni ispit obuhvata

  1. Pisani rad – provjerava se osposobljenost nastavnika za kvalitetno planiranje i pripremanje nastavne jedinice u skladu sa nastavnim planom i programom 
  2. Izvedba nastavne jedinice – jedan je nastavni sat, odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili probu za praktičnu nastavu.
  3. Usmeni ispit  – može trajati najduže 45 minuta (stručni dio do 30 minuta, a opšti do 15 minuta) i njime se provjerava osposobljenost kandidata iz programa stažiranja.

Pripreme za polaganje stručnog ispita ostvaruju se na temelju okvirnog programa stažiranja, koji donosi Ministarstvo, a koji obuhvata:

Ustav

Konvencije

Zakon

Pravilnici

Pedagoški standardi

Zakon i pravilnici su preuzeti sa web stranice Ministarstva


Evidenciju o ostvarivanju programa stažiranja profesora ili stručnog saradnika obavezno vodi mentor.