Uprava škole

 Direktorica:  mr. Izeta Omerdić

profesor tekstilne grupe predmeta

 Pedagog: Irma Islamović

diplomirani pedagog

 Irma Islamović pedagog_DIYTempSekretar: Sanja Perišić

diplomirani pravnik