Dežurni profesori

Dežurni profesori za školu 2020/21. godinu.

Dužnosti dežurnog profesora:

  • Doći u školu 15 minuta prije početka nastave  u smjeni u kojoj je dežurni,
  • Po dolasku na dežurstvo vrši uvid da li su stvoreni radni, higijenski i drugi uvjeti za izvođenje nastave.
  • Vrši uvid u kompletnost razrednih knjiga. U slučaju da postoje problemi vezani za nesmetan početak nastave, koje sam ne može riješiti, odmah obavještava direktora ili njegovog pomoćnika.
  • Po otpočinjanju nastave, odnosno po otpočinjanju svakog nastavnog časa vrši uvid u prisutnost predmetnih profesora prema rasporedu časova.
  • Povremeno obilazi dežurne učenike, po potrebi pomaže im pri obavljanju dežurstva.
  • Odgovoran je za uspostavljanje reda i uslova za nesmetano odvijanje nastave.
  • Prati opće stanje sigurnosti u školi sa aspekta protivpožarne zaštite, devastiranja imovine, mogućnosti povređivanja učenika i blagovremeno reaguje.
  • Za vrijeme svih školskih odmora obilazi sve učionice Škole, vrši uvid u rad dežurnih učenika, stara se da se u učionicama i pomoćnim prostorijama održi red.
  • Daje informacije roditeljima u slučaju odsutnosti razrednog starješine, pravda eventualne izostanke i to evidentira u dnevniku u rubrici “napomene”.
  • Po završetku nastave vrši uvid u kompletnost razrednih knjiga.
  • Sva dešavanja vezana za rad i aktivnost u školi evidentiraju se u knjigu dežurstva, a naročito: odsustvo predmetnih profesora, kašnjenje sa početkom nastave, prijevremeno završavanje nastave, zamjene predmetnih profesora i druga odstupanja od zvaničnog rasporeda časova, aktivnosti školskih sekcija, posjete značajnih pojedinaca i delegacija Školi, pojave narušavanja discipline i kućnog reda, oštećenja imovine škole, školski izleti i slično.