Biblioteka

Biblioteka MSTŠ Travnik trenutno raspolaže sa fondom od 1227 knjiga, odnosno sa oko 658 naslova. Biblioteka škole je u funkciji nastavnog procesa. Svake godine nastojimo obogatiti knjževnu građu naše škole. Naša biblioteka jedan je od glavnih izvora sa kojih se učenici obezbjeđuju pri izradi maturskih radova, stručnih sastava i mnoštva drugih potreba, a najviše lektira. Pravo i obavezu da budu članovi biblioteke imaju svi učenici i uposlenici naše škole.

Rad u biblioteci

Bibliotekarke u našoj školi su:

  • Dervišić Mediha i
  • Zuhrić-Rosić Adisa

Rad sa učenicima

Svakim radnim danom od 11:00 do 17:00 sati.