Dužnosti redara

 

Dužnosti redara su:

 

  1. da se brine o potpunoj spremnosti odjeljenja da bi se u istom mogla izvoditi nastava.
  2. da obezbijedi pribor.
  3. da prijavi pričinjenju štetu u svom odjeljenju i počinioca.
  4. da obav jesti nastavnika o odsustvu učenika,
  5. da se brine o provjetrenosti učionice.
  6. da poslije nastave dežurnom nastavniku ili pomoćnom radniku preda učionicu uz eventualne primjedbe

 

  • Ukoliko redara neko bude ometao u obavljanju dužnosti, on ga prijavljuje dežurnom nastavniku koji će dalje voditi postupak.
  • Ukoliko redar ne vrši svoju dužnost biti će kažnjen još jednim redarstvom a nakon novog neizvršavanja obavezu vodit će se diciplinski postupak protiv njega.