RUKOVODSTVO VIJEĆA UČENIKA

Na sjednici Vijeća učenika koja se održala u četvrtak, 19.9.2019. godine izabrano je novo rukovodstvo u sastavu:

  • Predsjednik Vijeća učenika: Amel Zolota (II3)
  • Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Đemal Ahmić (I3)
  • Zapisničar: Lamija Zahirović (I3)

Želja članova Vijeća učenika je da se nastavi aktivizam mladih ljudi i da se radi na poboljšanju obrazovnog procesa i implementacije kreativnih ideja naših učenika.