RUKOVODSTVO VIJEĆA UČENIKA

Na sjednici Vijeća učenika koja se održala u četvrtak, 20.10.2020. godine izabrano je novo rukovodstvo u sastavu:

  • Predsjednik Vijeća učenika: Lamija Zahirović (II5)
  • Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Amel Zolota (III3)
  • Zapisničar: Samer Kolasević (II6)
  • Blagajnik: Irfan Čajo (III1)

Želja članova Vijeća učenika je da se nastavi aktivizam mladih ljudi i da se radi na poboljšanju obrazovnog procesa i implementacije kreativnih ideja naših učenika.