Dužnosti dežurnog učenika

 

Dežurstvo učenika vrše učenici svih razreda, a dežurni učenik je oslobođen nastave za vrijeme dežurstva. Raspored dežurstva učenika utvrđuje razredni starješina, s tim da se kao dežurni učenik može rasporediti bolji učenik. Dežurni učenik dolazi u školu 10 minuta prije početka nastave, a svoje obaveze povodom dežurstva obavlja u saradnji sa dežurnim profesorom. Dežurni učenik i profesor dužni su nositi oznake dežurnog.

  • Dežurni učenik brine o redu i disciplini i surađuje sa dežurnim profesorom i evidentira učenike koji stvaraju nered.
  • Kontroliše osobe koje ulaze u zgradu,
  • Vodi goste do osobe koju traže.
  • Zaboravljene predmete koje sam pronađe ili koje mu donesu predaje dežurnom profesoru.
  • Traži pomoć dežurnog profesora, pedagoga ili direktora ukoliko sam ne može riješiti neki problem ili udaljiti nepoznatu osobu koja narušava red u školi

 

Spisak dežurnih učenika nalazi se na školskoj oglasnoj tabli. U slučaju zamjene, učenici su dužni zatražiti odobrenje dežurnog profesora.