Plan nabavki

Plan nabavki – pregled pdf

Redni broj Šifra JRJN Predmet nabavke       UKUPNO ROBE Procjenjena vrijednost     19.800,00 Vrsta postupka Plan pokrretanja postupka Ugovor ili okvirni sporazum Plan zaključenja ugovora Plan trajanja ugovora Izvor finansiranja Eko kod Središnja nabava DA/NE    
1. 30190000-7 Kancelarijski materijal 4.250,00 Otvoreni postupak         Budžet 6134 DA  
2. 2200000-6 30125110-5 Računarski potrošni materijal/toneri i tinte 2.700,00 Otvoreni postupak         Budžet 6134 DA  
3. 31700000-3 Potrošni materijal za čišćenje 1.050,00 Otvoreni postupak         Budžet 6134 DA  
4. 39830000-9 Materijal za održavanje zgrade i opreme 5.800,00 Otvoreni postupak         Budžet 6137 DA  
5. 30200000-1 Računari,printeri 2.000,00 Otvoreni postupak III kvartal       Budžet 8213 DA  
6. 39150000-8 Nabavka namještaja 4.000,00 Direktni sporazum II kvartal       Budžet 8213 NE  
    UKUPNO USLUGE   169.150,00                  
1. 66511000-5 Kolektivno osiguranje zaposlenih 3.300,00 Otvoreni postupak           6138 NE  
2. 50320000-4 Usluge servisiranja računara i kopir aparata 1.000,00 Otvoreni postupak           6137 DA  
3. 79823000-9 Usluge štampanja 1.550,00 Otvoreni postupak         Budžet 6139 DA  
4. 64110000-0 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.800,00 Izuzeće           6133    
5. 09323000-9 Izdaci za energiju 151.500,00 Izuzeće           6132    
    UKUPNO RADOVI   16.000,00                  
1. 45200000-9 Uređenje učionica 6.000,00 Direktni II i III kvartal         8216 NE  
2. 45200000-9 Uređenje hodnika,stolarija 10.000,00 Konkurentski zahtjev III kvartal         8216 NE  

Broj: 54/19

Datum: 12.02.2019.                                                                                                                                                        

D I R E K T O R

                                                                                                                                                                                  doc.dr.sc.Nevudin Buzađija