DONACIJA ZA TEKSTILNU PRAKSU

Zahvaljujemo se gospodinu Seadu Čoli i Amelu Hadžiabdiću na donaciji u materijalu za poboljšanje praktične nastave tekstilne struke. Dogovorena je saradnja i opremanju sa sredstvima za izvođenje što kvalitetnije praktične nastave sa Njemačkim partnerima koji su zastupljeni u našem gradu Travnik, a sve zahvaljujuci Seadu Čoli.

Ovom prilikom u ime škole zahvaljujemo se firmama na čijem su čelu gosp. Amel Hadžiabdić i Sead Čolo.