JAVNI OGLAS

JU MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK

Djel.br: 334/20

Datum: 1.9.2020. god.

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl. novine SBK“ broj 11/01), člana 5. Pravilnika o radu JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik, člana 146. Pravila JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik, člana 3. stav (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u SBK-a („Službene novine KSB/SBK“ broj: 6/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu broj: 01-02-489/19 od 23.05.2019. godine („Službene novine KSB/SBK“, broj: 7/19), odluke Upravnog odbora JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik broj 272-4/20 od 22.06.2020. godine i Saglasnosti  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta  SBK broj 03-30-3/2020-94 od 25.08.2020. godine, raspisuje se

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno radno vrijeme

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovdje.