MAŠINSKA PRAKSA U ŠKOLI

Škola daje fokus na praktičnu nastavu zbog iskazanih potreba realnog sektora, kao i postepeni prelazak na dualni sistem obrazovanja. Sve ovo sa ciljem da se učenici pripreme za globalno tržište. Dio atmosfere na praktičnoj nastavi se može vidjeti i na slikama.

Učenici su motivisani za praktičan rad i veliki dio učenika će izrasti u jako dobre majstore.