ODLIČNI UČENICI pohvaljeni od strane Nastavničkog vijeća za odličan uspjeh i primjerno vladanje

Odlukom Nastavničkog vijeća, održanog 19.06.2019. na prijedlog razrednika, za odličan uspjeh i primjerno vladanje, pohvaljeni su sljedeći učenici:

I1
Mujkić Huso
Jašarević Ibrahim
Čajo Irfan
Jusić Eldar
I2
Pašanović Senad 5,00
I3
Drpić Adem 5,00
Spahić Selmin 5,00
Zolota Amel
Zukić Mirsad
II1
Hatarić Kerim
II3
Habeš Hana 5,00
Cicvara Nejra 5,00
Ramić Hamza 5,00
Bajramović MIrza
Ganić Amer
Spahić Atif
II4
Alihodža Abdulmedžid
Bešo Anis
Suljić Abdurahman
Trako Rijad
II5
Gazić Edina 5,00
Čejvan Faris
Gromović Igor
Hlivnjak Melika
Varupa Emir
Smajić Faruk
Vrbanjac Alen
II7
Čaušević Sedin
II8
Musić Zerina 5,00
Fazlić Zejneba 5,00
Delić Nudžejma
Lisica Sejla
Lozić Harisa
Luković Adila
Palić Selma
II9
Hodžić Sanita
Husanović Sajma
Topalović Belkisa
III3
Duvnjak Zejneba 5,00
Daul Faruk
Prcanović Mahir
III4
Muratović Belmin 5,00
Đelilović Belma 5,00
Bojić Anes
Velić Sajra
III5
Đelilović Šejla
Goran Ajdin
Huskić Alija
Mameledžija Mensur
III7
Arslanović Senida 5,00
Šule Jasmina 5,00
Ganić Amna
Mević Fadila
Hrustanović Belmedina
III9

Mameledžija Selma 5,00
Mameledžija Almir
Mameledžija Belma
Mameledžija Emrah


Dautović Nedim
Hrustanović Eldar
Janjarac Rijad
Jašarević Kasim
Karić Armin

Svim pohvaljenim učenicima čestitamo na njihovom uspjehu i želimo da nastave sa učenjem i marljivim radom. Također pozivamo i ostale učenike da krenu putem nauke i dokazuju se u izvrsnosti.

Naročito čestitamo porodici Mameledžija, roditeljima Selme, Almira, Belme i Emraha (rođeni na isti dan) koji su odlični učenici sa primjernim vladanjem.