OPREMANJE NOVOG KABINETA U ŠKOLI

Kako bi se stvorili što bolji uslovi za učenike koji se školuju za zanimanje Elektrotehničar informacijskih tehnologija škola oprema peti kabinet informatike. Kabinet je zamišljen da učenici ovog zanimanja imaju pristup računarima tokom cijelog dana i da mogu razvijati svoje softverske vještine i timski rad.

Zahvaljujemo se ovim putem profesorima: Zahidu Pašanoviću i Merimi Delić, kao i našem domaru Seji Kukiću. Zahvaljujući dobrovoljnom radu uposlenih škola pokušava da premosti krizu zbog pandemije koja je usporila ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Obrazovanje nema alternativu i kada svi shvate da je obrazovanje proizvodnja a ne potrošnja, tek tada će doći do prosperiteta ove države.