OPTITEX-TEKSTILNA STRUKA

Sekcija OPTITEX koju vodi profesorica Ilhana Subašić učenicima pomaže da na savremen način izrade konstrukciju kreiranih odjevnih predmeta pomoću softvera OPTITEX

Optitex ima 3d lutke, na kojoj možete probati šablone dobijene u obliku gotovog proizvoda, možete promijeniti teksturu i svojstva tkanine, zapremine i mjerenja lutke. Čak je moguće da se maneken oživi i šeta napred i nazad.

Savremeni pristup prenošenja vještina učenicima uz motivaciju korištenja savremenih programa je dobra praksa, a sve u cilju da se prate zahtjevi tekstilne industrije i stvaranje kadra koji će biti prepoznat po tome što su dobro plaćeni. Ove vještine su tražene i budućnost mladih ljudi koji se vide u modnoj i tekstilnoj industriji upravo se ogleda u korištenju ovakvih softvera.