JAVNI OGLAS

Broj: 1246/22
Datum: 22.11.2022.

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl. novine SBK“ broj 11/01,17/04 i 15/12), člana 5. Pravilnika o radu JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik, člana 111. Pravila JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik, člana 3. stav (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u SBK-a („Službene novine KSB/SBK“ broj: 6/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu broj: 01-02-489/19 od 23.05.2019. godine („Službene novine KSB/SBK“, broj: 7/19), Odluka Upravnog odbora JU Mješovite srednje tehničke škole Travnik broj: 778-5/22 od 03.08.2022. i 1146-1/22 od 20.10.2022. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-1/2022-235 od 02.09.2022. godine i 03-30-1/2022-356 od 31.10.2022. godine, raspisuje se

J A V N I O G L A S
za prijem radnika u radni odnos

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovdje.

Javni oglas je objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, 22.11.2022. godine i na stranici Služba za zapošljavanje SBK-a.