ZANIMANJA KOJA MOŽETE UPISATI U NAŠOJ ŠKOLI – škol. 2020/21.

Svi učenici koji završavaju OŠ mogu da upišu sljedeća zanimanja u škol. 2020/21. godini. Zanimanja su atraktivna i tražena u Evropskoj uniji, kao i realne potrebe tržišta rada u našoj zemlji.

Naša škola je prepoznata po rezultatima koje postiže na svim poljima. Škola koja je najopremljenija i koja daje sve što je potrebno učenicima. Sve informacije možete da dobijete od naših sadašnjih učenika.

Nadamo se da ćete odabrati jedno od zanimanja u našoj školi.

Možete pogledati prilog:

Mješovita srednja škola kao lider – strukovno obrazovanje (2. dio)

Mješovita srednja škola kao lider – strukovno obrazovanje (1. dio)