Akcija maturanata u organizaciji Vijeća učenika „Ostavimo trag“

Na inicijativu Vijeća učenika naše škole i uz pomoć koordinatora profesorice Belme Kirlić, organizovana je akcija „Ostavimo trag“. U ovoj akciji učenici maturskih odjeljenja naše škole su imali želju da na neki način ostave u školi nešto što bi bilo prepoznatljivo i dugoročno podsjećalo na ovu generaciju učenika.

U konačnici su se odlučili da u školskom dvorištu posade drvo magnolije, koja simbolizira dostojanstvo i ustrajnost, ali i ljubav prema prirodi. Našim maturantima čestitamo i želimo im da u budućem životu i radu budu dostojanstveni i ustrajni kao što su bili i u srednjoškolskom obrazovanju.