Relacione baze podataka

Za savladavanje nastavnih sadržaja moći će se koristiti i dodatna literatura koja će uskoro biti dostupna. Hvala na razumijevanju!

DELETE i UPDATE naredbe: