Informatička struka

Kao što smo ranije imali priliku upoznati se sa strukama koje su dio naše škole, pored tekstilne i mašinske struke, u okviru Elektro struke postoji Informatička struka – kroz program Elektrotehničar računarstva i informatike.

U okviru tog smijera, učeninici imaju priliku upoznati se sa osnovama Informatike, programskim jezicima (C, C++, C#, Visual Basic), relacionim bazama podataka, osnovama Veb dizajna (HTML, CSS) i aplikativnim softverima MS Office paketa.

Učenici između ostalog stiču znanja iz operativnih sistema, računarstva, računarskih mreža, elektronike, elektrotehnike i digitalnih računarskih mašina.

U videu koji je priredio naš učenik Dino Bobić, možemo pogledati djelić atmosfere sa časova programiranja: