PREDUZEĆA KOJA SU DALA DOPRINOS U REALIZACIJI PRAKTIČNE NASTAVE IZVAN ŠKOLE

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo kompanijama koje su pomogle u realizaciji praktične nastave za naše učenike, a koja se izvodi izvan škole. Ove kompanije su pokazale društvenu odgovornost u današnje vrijeme i kada je sve prepušteno inicijativama samih škola. Kompanije koje daju doprinos u radu naše škole i podizanju kvalitete obrazovnog procesa su:

 • GS TMT – Slimena
 • Prevent d.o.o.
 • Šiljak d.o.o. Turbe
 • Ti & Si Metal Lager
 • Suljić Mehurići
 • NESA sistemi
 • Rudnik „Abid Lolić“
 • Elka Travnik
 • Metalorad Turbe
 • d.o.o Vuković
 • Autoservis Anteša
 • Maguba Turbe
 • Pobjeda Tešanj
 • Autoservis „Vrosy“
 • AS Kemo Turbe
 • Absolute Group
 • Borac Travnik
 • SAS Travnik
 • Actros Turbe
 • PP „Vresi“ Vitez
 • Autosaobračaj Rudnik
 • Autoservis „Softić“
 • Auto servis DID
 • Actros Turbe

Ovo su kompanije koje svojim primjerom žele da pomognu našoj školi i koji na ovaj način pomažu razvoj kompetencija kod mladih ljudi. Samo zajedničkim djelovanjem škole i realnog sektora se može pomoći u stvaranju boljih uslova za mlade ljude BiH.

Naša škola zajedno sa realnim sektorom od sljedeće školske godine uvodi nova zanimanja koja su potrebna tržištu rada.