DAN PROSVJETNIH RADNIKA

Pestalozi kaže :“Moja djeca od ranog jutra pa do mrkle noći neprestano su
morali vidjeti na mom čelu i saznati po mojim usnama da moje srce teži njima, da je njihova sreća moja sreća, njihova radost moja radost. Od jutra do mraka ja sam bio među njima… Svaka pomoć i podrška u oskudici, svaka nastava koju dobiju, poticala je neposredno od mene“.
Prema Evropskoj komisiji za unapređivanje obrazovanja i stručnog usavršavanja potrebno je naglasiti 5 bitnih obilježja nastavničkog poziva i pet temeljnih pretpostavki za uspješno odgojno djelovanje:
1) Nastavnik mora biti moralna, cjelovita i stabilna ličnost, snažne volje i
čvrstog karaktera.
2) Nastavnik mora biti vrlo obrazovan i kulturan čovjek,
3) On mora izvrsno poznavati svoje stručne predmete koje predaje u školi i zastupa u životu.
4) Mora posjedovati pedagošku kulturu, teorijsko i praktično pedagoško obrazovanje, odnosno mora imati razvijen smisao i sposobnosti za odgojni rad.
5) Da nastavnik voli svoje zvanje i odgojni rad, da vjeruje u čovjeka i uspjeh svoga rada, da voli mlade ljude i da im se zna približiti, da pokazuje zanimanje i razumijevanje za njihove probleme, surađuje s njima u njihovu rješavanju, da poštuje ličnosti svojih učenika i da se općenito pozitivno odnosi prema njima.

ČESTITAMO DAN PROSVJETNIH RADNIKA

Da drugi uvide značaj obrazovanja za razvoj društva, moramo da puno toga promjenimo u svom razmišljanju i radu.