TEKSTILNI TEHNIČARI POHVALJENI OD STRANE NV-a

Učenici IV4 – Tekstilni tehničar konfekcionar su pohvaljen od strane NV-a za izuzetan odnos prema nastavi i pokazanoj odgovornosti u radu. Prema riječima mnogih profesora učenici su po prvi put u rangu elektrotehničara po znanju i odgovornosti prema nastavi.

Ovo je pokazatelj da se samo radom može postići dobri rezultati i ovo treba za buduće srednjoškolce biti motivacija da upisuju ovu struku. Tekstilni tehničari su traženi na tržištu rada posebno ako se ovlada savremenim načinima dizajniranja odjevnih predmeta upotrebom računara i aplikacije OPTITEX.

Ova zanimanja su poželjna u velikim kompanijama, a sa ovim zanimanjem jako je jednostavno bez velikih ulaganja pokrenuti vlastiti biznis.