ODLIČNI UČENICI ZAVRŠNIH I MATURSKIH ODJELJENJA pohvaljeni od strane Nastavničkog vijeća za odličan uspjeh i primjerno vladanje

Odlukom Nastavničkog vijeća, održanog 14.05.2020. na prijedlog razrednika, za odličan uspjeh i primjerno vladanje, pohvaljeni su sljedeći učenici:

Razred Ime i prezime učenika
III1
Automehaničar
Hatarić Kerim
Bajrić Harun
III2
Zavarivač
Durmišević Almedin
Jusić Samir
Palić Semin
III7
Elektroničar mehaničar –
Elektroinstalater
Čaušević Sedin
Jašarević Ahmed
Jusufović Armin
Terzić Vedad
III9
Konfekcionar tekstila krojač
Hodžić Sanita
Husanović Sajma
Topalović Belkisa
IV1
Elektrotehničar računarstva
i informatike
Duvnjak Zejneba ( sve 5)
Daul Faruk
Karić Munir
Pezer Amar
Prcanović Mahir
IV2
Elektrotehničar računarstva
i informatike
Muratović Belmin (sve 5)
Đelilović Belma (sve 5)
Velić Sajra
Bojić Anes
IV3
Elektrotehničar računarstva
i informatike
Đeliloviuć Šejla
Goran Ajdin
IV4
Tekstilni tehničar
konfekcionar
Ganić Amna(sve 5)
Goran Mediha
Hrustanović Belmedina
Mević Fadila (sve 5)
Šule Jasmina(sve 5)
Arslanović Senida (sve 5)
Mehić Ilhana
IV5
Građevinski tehničar
Dautović Nedim
Hrustanović Eldar
Janjarac Rijad
Jašarević Kasim
Karić Armin
Mameledžija Almir
Mameledžija Belma
Mameledžija Emrah
Mameledžija Selma (sve 5)
Zlatić Ajla
Zlatić Azra

Svim pohvaljenim učenicima čestitamo na njihovom uspjehu i želimo da nastave sa učenjem i marljivim radom.

Naročito čestitamo porodici Mameledžija, roditeljima Selme, Almira, Belme i Emraha (rođeni na isti dan) koji su odlični učenici sa primjernim vladanjem. Želimo da nastave dalje školovanje sa još boljim rezultatima jer se rijetko u ovoj lijepoj državi dešavaju da četvorke završe svoje srednje školovanje sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem.