UČENICI KOJI SU OSLOBOĐENI POLAGANJA MATURE u škol. 2019/20.

Ovom prilikom čestitamo svim učenicima i njihovim roditeljima. Učenici koji su sva četiri razreda postigli odličan uspijeh, a na osnovu toga su oslobođeni polaganja mature. Želimo im u budućnosti još mnogo uspijeha.

Čestitamo u ime uprave škole i svih uposlenih.

Razred Učenik
IV1
Elektrotehničar računarstva
i informatike
Duvnjak Zejneba
Kavaz Riad
IV2
Elektrotehničar računarstva
i informatike
Muratović Belmin
Đelilović Belma
Velić Sajra
Bojić Anes
IV3
Elektrotehničar računarstva
i informatike
Đelilović Šejla
Goran Ajdin
IV4
Tekstilni tehničar
konfekcionar
Arslanović Senida
Ganić Amna
Mević Fadila
Šule Jasmina
IV5
Građevinski tehničar
Janjarac Rijad
Jašarević Kasim
Mameledžija Selma